תפריט

תרגום נוטריוני – מהו?

מאת: עו"ד יעל סלומון

מיהו נוטריון?

נוטריון הנו עו"ד המוסמך בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד, ולערוך מסמכים משפטיים. במקרים המוסדרים בחוק, חתימתו של הנוטריון נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו, או לעובדה כי המסמך נחתם על ידי החותם מרצונו הטוב והחופשי. המסמך מיועד על מנת לשמש כראיה בפני בית המשפט או רשויות מוסמכות אחרות. מוסד הנוטריון הוא ותיק מאד, ומקורו ההיסטורי ברומא העתיקה. אם כך, עיננו רואות את ההבדל בין מסמך אשר תורגם בידי מתרגם משפטי, ומסמך אשר תורגם בידי נוטריון, או שנוטריון אישר את נכונות תרגומו (ראו תרגום נוטריון). בניגוד למסמך אשר תורגם ע"י מתרגם  משפטי, לפי החוק, בית המשפט יתייחס למסמך שתורגם או שתרגומו אושר ע"י נוטריון כמסמך המקורי, ועוד במקרה שהמסמך תורגם ע"י מתרגם משפטי, בית המשפט לא יראה בו את המקור, אלא תרגום. במדינת ישראל, מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 ס"ח תש"י.

זקוקים להצעת מחיר? השאירו פרטים בטופס פשוט זה, ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם:

תפקידי הנוטריון

על פי סעיף 7 לחוק, תפקידיו של הנוטריון כוללים בין השאר, לאשר נכונות תרגום של מסמך. חוקים מסוימים לדוגמא, חוק אימוץ ילדים  התשמ"א-1981 קובע כי בקשה לאישור עמותה לאימוץ בין ארצי תהיה מלווה בחוות דעת על הדין הזר, הכוללת תרגום של החוק הזר הנוגע לעניין, ומאושר ע"י נוטריון. פעולות אחרות שיעשה הנוטריון יהיו לדוגמא: אימות הסכם ממון שנערך לפני הנישואין, אישור עשיית צוואה, לאמת עשיית צוואה כמו שופט ללא צורך בעדים, אישור עריכת מסמך, אימות חתימה של אדם בשם תאגיד, או בשם אדם אחר, להכין ייפוי כוח בלתי חוזר לפיו אדם שאינו עורך דין מיופה כוחו של אדם המבצע פעולה במקרקעין, לכהן כנוטריון על פי חוקיהן של מדינות אחרות. כמו כן, לדוגמא בתחום המקרקעין, במקרים רבים דורשים בתי המשפט או רשמי המקרקעין אישור נכונות תרגום שנעשה לפי טופס 6 לתקנות הנוטריונים ולא מסתפקים באישור על פי הצהרת מתרגם.

מי מוסמך להיות נוטריון?

סעיף 2 לחוק קובע מי כשיר להיות נוטריון, וכך קובע הסעיף, על הנוטריון להיות אזרח ישראל, חבר לשכת עורכי הדין, שעסק במקצוע עריכת הדין 10 שנים לפחות, לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון, או הושעה מלשכת עורכי הדין, ועבר השתלמות מיוחדת. אדם כזה יכול לבקש מוועדה מיוחדת היושבת במשרד המשפטים רישיון להיות נוטריון. הועדה מתכנסת כפעמיים בשנה ובוחנת את כשירותו של המועמד לכהן בתפקיד, ואם נמצא כראוי, כי אז לאחר שחתם בספר הנוטריונים והשאיר שם את דוגמת חתימתו רשאי הוא לכהן כנוטריון. הנוטריון מחויב כמובן לכללי האתיקה המקצועית.עיננו הרואות כי המחוקק הישראלי רואה חשיבות רבה בתפקיד הנוטריון, ולא כל מתרגם משפטי או לחלופין עו"ד צעיר חסר ותק, יכולים לכהן כנוטריונים.

האם נוטריון יכול לאשר נכונות תרגום בכל שפה שהיא?

החוק סעיף 15 קובע כי נוטריון אינו יכול לאשר נכונות תרגום בשפה שהוא אינו שולט בה. לפי הסעיף האמור צריכים להתקיים שלושה תנאים מצטברים על מנת שנוטריון יוכל לאשר את נכונות התרגום:

על הנוטריון לשלוט בשפה שבה נערך המסמך המקורי.

על הנוטריון לשלוט בשפה שאליה תורגם המסמך המקורי.

על הנוטריון לערוך את התרגום בעצמו או לחלופין לבדוק את נכונות התרגום שנעשה ע"י אחר.

אם לא התקיימו כל שלושת התנאים המפורטים לעיל- לא יוכל הנוטריון לאשר את נכונות התרגום, שכן האחריות האישית רובצת על הנוטריון עצמו, אשר לפי טופס 6 לתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים, חייב להצהיר כי הוא שולט היטב בשפת המסמך ובשפת התרגום. למידע נוסף ראו תרגום נוטריוני.

המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי כלשהו.