תפריט

תנאי שירות

(ראו למטה את תנאי השימוש באתר)

1. בהצטרפות ללקוחות החברה, ועם קבלת שירותיה, הלקוח מסכים עם התנאים המפורטים בהסכם זה.

זקוקים להצעת מחיר? השאירו פרטים בטופס פשוט זה, ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם:

2. הלקוח מסכים כי מסירת המחאות (צ'קים) לשם תשלום עלות-העבודה או חלק ממנה לא ייחשב כתשלום, אלא לאחר פירעון כל המחאה והמחאה בפועל.

3. ביירון סמינרס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות שלא להמשיך בהזמנת עבודות אחרות של הלקוח אם הלקוח מאחר בתשלום מחיר עבודה כל שהיא, זאת, עד לביצוע התשלום שבאיחור.

4. מסירת עבודת-התרגום תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני שלנו המפורט בדף יצירת קשר.

5. במקרה שמדובר בעבודת-תרגום בהיקף גדול במיוחד בדומה להזמנה זו, ביכולת ביירון סמינרס בע"מ להעביר אותה ללקוח בשלבים ובחלקים על פי שיקול ביירון סמינרס בע"מ. במקרה כזה, כל שלב וכל חלק יעמוד בפני עצמו לכל מטרות ההזמנה והלקוח ישלם את מחיר-העבודה הנפרד שלו ובהתאם.

6. המועד לביצוע העבודה: ימים בהם ישנן הפרעות לסדרי העבודה בארץ או כאלו שבהם אין כלל עבודה בארץ, כמו שבתות, חגי ישראל וימים אחרים – לא ייחשבו במניין המועדים הנ"ל. הזמנת תרגום שנתקבלה בימים א'-ה' לאחר השעה 16.00 תיראה כאילו התקבלה ביום המחרת בכל הקשור למועד אספקת התרגום. בכל מקרה, ביכולתכם לקבוע מועדים אחרים לביצוע עבודת-התרגום, ואלה יירשמו כתוספת לתנאים הכלליים להלן.

7. בגלל שינויים בכמות המילים ושיקולים מקצועיים ועסקיים נוספים, בתרגום מהשפה העברית החיוב יהיה לפי קבוצות שפות: קבוצה I – בתרגום לשפה ערבית יהיה חיוב בתוספת 25% ביחס לכמות המילים בטקסט המקורי. בקבוצה II – תרגום לשפות אירופאיות (לא כולל שפות סקנדינביות) יהיה חיוב בתוספת 50% ביחס לכמות המילים בטקסט המקורי. בקבוצה III – תרגום לשפות אסיאתיות, אמהרית, שפות אפריקאיות ושפות סקנדינביות יהיה חיוב בתוספת 100% ביחס לכמות המילים בטקסט המקורי.

8. בתחום התרגום לעברית החיוב יהיה לפי כמות המילים בשפת המקור.

9. בכל מקרה, ספירת המילים תעשה לפי השפה עם כמות המילים הגבוהה ביותר או קבוצת המילים עם כמות המילים הגבוהה ביותר, הגבוה מבין שניהם.

10. הלקוח מתחייב לא לאפשר למתרגמי ולמורי ביירון סמינרס לתרגם, ללמד או לתת שרות כלשהו בלי רשותה והסכמתה בכתב של ביירון סמינרס, בין עצמו ובין באמצעות אחרים.

11. ביירון סמינרס בע"מ, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל נסיבות שיגרמו מעבר לשליטתנו, ובכלל זאת כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מעשה או מחדל של ספק תקשורת ו/או אינטרנט או מגבלות שהוטלו ע"י על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים או עילות אחרות שאינן בשליטת ביירון סמינרס בע"מ, הכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים אינם בשליטת ביירון סמינרס בע"מ ושעל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה.

12. טיפול בכל סכסוך שהוא בין ביירון סמינרס בע"מ והלקוח יבוצע בבית משפט בתל אביב.

13. מזמין העבודה מתחייב לשלם 50 ₪ ליום, עבור כל יום של איחור בתשלום.

14. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח מתחייב –
כי עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וכל אדם או גוף הקשורים עמו או הבאים מטעמו או שיעסקו בביצוע השירות או בכל הקשור והנובע ממנו, אם יהיו כאלה, יקבלו על עצמם באופן ישיר את מלוא ההתחייבויות נשוא כתב זה.

תנאי שימוש באתר

1. שימוש של משתמשים (לקוחות החברה ומשתמשים אחרים) באתר http://www.eby.co.il יהיה כפוף לתנאים המפורטים להלן:

2. אין להשתמש במידע באתר זה באופן הנוגד לחוק הישראלי והבינלאומי.

3. המידע שבאתר זה הוא לידע כללי בלבד ואיננו מחייב את חברת ביירון סמינרס בע"מ בכל אופן שהוא. המידע היחיד שמחייב את ביירון סמינרס בע"מ הוא המידע אשר נכלל בחוזה אשר נחתם עם הלקוח וחברת ביירון סמינרס בע"מ, בעת הזמנת ואישור השירות, ותנאי השימוש בדף זה.

4. אנו עושים את כל המאמצים להפוך את המידע המופיע באתר זה, המתורגם מאתר הסי.אי.איי (ראו מאגרי מידע), למדוייק ככל האפשר.
עם זאת, אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות לנזק שייגרם לכל אדם כתוצאה משימוש במידע המפורסם באתר זה. מומלץ לבדוק את המידע גם באתר המקורי של הסי.אי.איי בכדי לוודא שהמידע אכן מעודכן ותקין.

5. במידה ותצרו איתנו קשר על ידי שליחת אימייל (באמצעות טופס או בפניה ישירה), אתם מסכימים שאנו נשתמש באימייל שלכם אך ורק לצורך יצירת קשר לפי בקשתכם, לצורך התקשרות עסקית ביניינו או לקבלת עדכונים על מבצעים ופעילות החברה שאנו חושבים שיכולים לעניין אותכם. אנו מתחייבים לא לשלוח לכם "דואר זבל" או כל דואר ספאם אחר שאיננו קשור לפעילות העסקית של חברת ביירון. במידה באינכם מעוניינים לקבל עדכונים על הפעילות של ביירון, תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה, או לציין זאת מראש, או לפנות אלינו טלפונית בטלפון המצויין בדף יצירת קשר.

6. ביירון סמינרס בע"מ לא נושאת אחריות על המתרחש באתרים אחרים באינטרנט, גם אם מופיע קישור אליהם.

7. כל המידע שיש באתר נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

תאריך עדכון: 15/11/2021