תפריט

חברת ביירון זכתה במכרז של רשות שדות התעופה

אני שמח לבשר שחברת ביירון זכתה במכרז תרגום של רשות שדות התעופה. רשות שדות התעופה בישראל (ערבית سلطة المطارات في إسرائيل, ראשי תיבות רש"ת) הוקמה בשנת 1977 כרשות המופקדת על תפעולם של שדות התעופה האזרחיים בישראל. תפקידי הרשות מוגדרים בסעיף 5(א) לחוק רשות שדות התעופה, הקובע כדלקמן:

ואלה תפקידי הרשות:
(1) להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל את שדות התעופה המפורטים בתוספת (להלן – שדות התעופה של הרשות), לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות האלה;
(2) לתכנן ולהקים שדה תעופה שנקבע בתוכנית אב של שדות תעופה שאישר שר התחבורה;
(3) לנקוט אמצעים לביטחונם של שדות התעופה של הרשות, ושל בני האדם, הטובין, כלי הטיס, המבנים, המיתקנים והציוד שבהם, בהתאם להוראות שר התחבורה;
(4) לתת בשדה תעופה צבאי שאינו שדה תעופה של הרשות, שירותים שעליהם יורה שר התחבורה בצו, בהתייעצות עם מועצת הרשות ובאישור שר הביטחון; על מתן השירותים יחולו הוראות חוק זה שיפורטו בצו; צו כאמור יובא לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת.

זקוקים להצעת מחיר? השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם:

לחברת ביירון יש מספר לא מבוטל של לקוחות ממשלתיים: לדוגמה, ביטוח לאומי, המשרד לביטחון פנים, משרד התחבורה, נמלי ישראל, משרד הביטחון. אנו גאים לצרף את רשות שדות התעופה למועדון לקוחות של ביירון. התרגום יהיה בין היתר, חומרים של מכרזים מעברית לאנגלית.

מכרז תרגום רשות שדות התעופה